Insert title here
ورود    تماس    بلاگ    گزیده ها    کارنامه    صفحه ی اصلی
Wed Jun 13 13:34:49 UTC 2012

از واژه تا کتاب، بخش دهم، بهروز شیدا، نقد رمان خسرو خوبان، نوشته‌ی رضا دانشور

از واژه تا کتاب، بخش دهم، بهروز شیدا، نقد رمان خسرو خوبان، نوشته‌ی رضا دانشور عنوان
تاریخ
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=1905590 لینک
رادیو پژواک، بخش فارسی‌ی رادیو سوئد مرجع
Insert title here
تعدادی از کتاب ها
جستار ها
از میان گفت ها و گفت و گو ها
صدا ها
نشریه ها
کابوس قتل عام زندانیان سیاسی – «شاه سیاهپوشان» هوشنگ گلشیری، گفتاری از بهروز شیدا
کابوس قتل عام زندانیان سیاسی – «شاه سیاهپوشان» هوشنگ گلشیری، گفتاری از بهروز شیدا
از حضور در فضاهای بسته تا تصویر شورش و آرزو
ادبیات و توتالیتاریسم: گفت‌وگوی مصطفی خلجی با بهروز شیدا، عباس مخبر، حسین نوش آذر
زنبور مست آن‌جا است. کجا است؟ گفت‌وگو با بهروز شیدا، فرزین ایرانفر
هفت دات کام، یک وبلاگ فرضی، نوشته‌ی بهروز شیدا، گفت‌وگو با بهروز شیدا، فرنگیس حبیبی
از واژه تا کتاب، بخش دوازدهم، بهروز شیدا، نقد رمان آزاده خانم و نویسنده‌اش، نوشته‌ی رضا براهنی
از واژه تا کتاب، بخش یازدهم، بهروز شیدا، نقد رمان چاه بابل، نوشته‌ی رضا قاسمی
از واژه تا کتاب، بخش دهم، بهروز شیدا، نقد رمان خسرو خوبان، نوشته‌ی رضا دانشور
از واژه تا کتاب، بخش نهم، بهروز شیدا، نقد رمان شاه سیاه پوشان، نوشته‌‌ی هوشنگ گلشیری
.تمامی حقوق معنوی این وب سایت متعلق به بهروز شیدا است