Insert title here
ورود    تماس    بلاگ    گزیده ها    کارنامه    صفحه ی اصلی
Thu May 24 14:01:01 UTC 2012

پنجره­ ای به بیشه­ ی اشاره: یافته ها و نگاه ها


پنجره­ ای به بیشه­ ی اشاره: یافته ها و نگاه ها عنوان
156 تعداد صفحات
1385، 2006 تاریخ اولین چاپ
نشر باران؛ سوئد ناشر

پنجره ­ای به بیشه­ ی اشاره مجموعه­ ای است از هشت جستار در مورد جهانِ ادبیات فارسی؛ گذری از پناه به دیوانه­ گی ­ی عارفانه تا تحسینِ کنکاش ­های عاقلانه؛ از جان تا تن؛ از او تا من. خواب یک دست که از معرکه بربایدت نیم ­نگاهی است به مفهومِ دیوانه­ گی در جهانِ انسان ایرانی؛ گزارشی از مفهومِ دیوانه­ گی در چهار دوران تاریخی؛ گزارشی از مفهومِ دیوانه­ گی در عرفان ایرانی، مفهوم دیوانه­ گی در ادبیاتِ دورانِ مشروطیت، مفهوم دیوانه­ گی در ادبیاتِ سال­ های پس از کودتای 28 مردادماه سال 1332، مفهوم دیوانه ­گی در رمان پس از انقلاب اسلامی؛ گزارشی از مفهوم دیوانه­ گی در تاریخ جنون میشل فوکو، حی ­بن یقظانِ ابن سینا، اشعار مولانا جلال ­الدین محمد بلخی، سیاحت­نامة ابراهیم بیکِ زین­ العابدین مراغه ­ای، اشعار نصرت رحمانی، آزاده خانم و نویسنده­ اشِ رضا براهنی. خواب یک دست که از معرکه بربایدت تلاشی است در راه نگاه به مفهوم دیوانه­ گی در آینه­ ی صداهای مسلطِ زمانه. زیرِ گذر تیغ و تَن نگاهی است به حضور لات­ ها در جسدهای شیشه ­ای ­ی مسعود کیمیایی، تهران شهر بی ­آسمانِ امیرحسن چهل­ تن، کابوسِ سیامک گلشیری، بی ­بی شهرزادِ شیوا ارسطویی؛ نگاهی به جاپای فرهنگ پهلوانی در آیین مهر، حماسه ­ی ایرانی، حماسه ­ی اسلامی، خانه­ ی سمک عیار، منش پوریای ولی؛ نگاهی به زورخانه ­ی شعبان جعفری، تکیه­ ی طیب حاج­ رضایی؛ نگاهی به استحاله­ ی پهلوانان به لات­ ها. زیر گذر تیغ و تَن تلاشی است در راه یافتِ ریشه­ ی لات­ های چهار رمان در تکه­ تکه­ ی یک تاریخ.  خواب سپید در قاب سیا نیم ­نگاهی است به هفت شعر عینی- مصورِ دوربین قدیمی و اشعار دیگرِ عباس صفاری؛ نیم ­نگاهی به نگاه نظریه­ پردازان گوناگون به استعاره؛ نیم ­نگاهی به انواعِ صور خیال؛ خوانش هفت شعر در حضور تابلویی از نقاشی­ ی­ چینی. خواب سپید در قاب سیاه تلاشی است در جهت احضار انواع دیگر هنری در «نقد ادبی». پنجره ­ای به بیشه ­ی اشاره حاشیه ­ای است بر چاه بابلِ رضا قاسمی؛ پنجره­ ای به اشاره­ های روان­ کاوانه، هستی­ شناسانه، تاریخی، سیاسی؛ پنجره ­ای به سنت­ سنگ­سار، تنهایی­ ی انسان مدرن، گناه انسان، دست تمنای مردانه، تاریکی­ ی پناه زنانه، نور عارفانه، وسوسه­ ی ناگزیر، فاشیسم مکرر؛ پنجره ­ای به خاطره­ ها، زندان­ ها، شکنجه ­ها، کتاب­ ها. پنجره ­ای به بیشه­ ی اشاره تلاشی است در راه یافتِ سایه­ ی اشاره در حادثه و سخن. سنگینی­ ی حجابِ بی ­معنایی گذری است از جهانِ سیزده داستانِ حسین نوش­ آذر؛ گذری از زخم روان، زخمِ جهان، زخمِ زمان بر تنِ مردان و زنانی که در هیچ دستی درمان نمی­ جویند. سنگینی­ی ی حجاب بی ­معنایی تلاشی است در راه فهمِ زخمِ بی ­پناهانی که نه در سخن جهانِ سنت سامان می­بینند؛ نه در سخنِ جهان مدرن مصداق. دست­ های خسته­ ی نویسنده­ گان خراب کافه ­ها نیم ­نگاهی است به حضور متنِ تاریخیِ در کافه رنسانسِ ساسانِ قهرمان و اتفاق آنطور که نوشته می ­شود می ­افتدِ ایرج رحمانی؛ نیم ­نگاهی به نظریه­ هایی که به شباهت ­ها و تفاوت­ های متنِ تاریخی و متنِ قصوی اشاره می­ کنند؛ نیم ­نگاهی به غربتِ زنان و مردان در برابر یک ­دیگر، غربتِ زنان و مردان در برابر قدرت­ های سیاسی؛ غربت تبعیدیان از سرزمینِ زادگاه؛ غربتِ انسان در جهان. دست­ های خسته­ ی نویسنده­ گان خراب کافه ­ها تلاشی است در راه تصویرِ غربت مشترکِ مشتریان دو کافه­ ی دو رمان. پرده­ ی رویای سلطنتِ انسان مقایسه ­ای است میانِ مقدمه­ ای بر رستم و اسفندیارِ شاهرخ مسکوب و دیباچه­ ی نوین شاهنامه ­ی بهرام بیضایی از زاویه­ ی نوعِ تدوین؛ نگاهی به نوعِ تدوینِ فصل­ های مقدمه­ ای بر رستم و اسفندیار و دیباچه­ ی نوین شاهنامه در آینه­ ی ارمغان مورِ شاهرخ مسکوب. نویسش تکه­ هایی از سه فصلِ مقدمه ­ای بر رستم و اسفندیار در قامتِ تکه­ ای از دو نمای یک فیلم ­نامه؛ نویسشِ تکه­ هایی از دو نمای دیباچه­ ی نوین شاهنامه در قامتِ تکه­ ای از فصلِ یک کتاب؛ تلاشی در جهت تشخیصِ تفاوت دو نوع نگاه به شاهنامهپرده­ ی رویای سلطنتِ انسان تلاشی است در جهتِ احضارِ انواع دیگر ادبی در «نقدِ ادبی». یاد کودک دور در ترافیک تجدد نگاهی است به هشت رمانِ زنانه ­ی فارسی؛ جست­ وجوی عناصر مشترکِ دو گروه رمانِ زنانه­ ی فارسی؛ جست ­وجوی سیمای مرد آرمانی، تن­ کامه­ گی، جانِ عارفانه. یاد کودک دور در ترافیک تجدد تلاشی است برای تصویر پنجره­ هایی که در مقابل رمان زنانه­ ی فارسی بر دیوار اند

Insert title here
تعدادی از کتاب ها
جستار ها
از میان گفت ها و گفت و گو ها
صدا ها
نشریه ها
از قابِ تاریکی ها تا باغِ چراغ ها: هفده جستارِ دیگر
Tracces of Time: The Image of the Islamic Revolution, the Hero and Martyrdom in Persian Novels Written in Iran and in Exile
کتاب جدید بهروز شیدا منتشر شد: این خروس از کیست که سر ندارد؟: دوازده جستار دیگر و در حاشیه دوازده شعر از برونو. ک. اویر
فصل نامه ی باران شماره ی 39 - 38، سردبیر مهمان بهروز شیدا، منتشر شد
باران برهوت بوف کورها، کتاب جدید بهروز شیدا، منتشر شد
زنبور مست آن جا است
هفت دات کام: یک وبلاگِ فرضی
می نویسم: توقف به فرمان نشانه ها
مخمل سرخ رویا: یک برگ از هزاران
.تمامی حقوق معنوی این وب سایت متعلق به بهروز شیدا است